ناریخ: شنبه 6 تیر 1394 - شناسه حبر: 3028

کاربرد سامانه های هوشمند در حمل و نقل عمومی شهری(قسمت اول)

کاربرد سامانه های هوشمند در حمل و نقل عمومی شهری(قسمت اول)

سید علی ضیایی، عضو هیات علمی مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد

چكيده:

این روزها، سیستم های حمل و نقل عمومی شهری با پدیده افزایش و رشد تراکم و شلوغی مواجه است، این سیستم ها به صرفه جویی در زمان برای مسافران و رانندگان وسایل شخصی کمک می کند. سیستم های هوشمند حمل و نقل میتواند به طور قابل توجهی به کاهش آلودگی هوا و ایجاد یک وضعیت مناسب برای جابجایی معلولین کمک کند. رمز موفقیت حمل و نقل عمومی به خصوص در یک سیستم حمل و نقل تركيبي ، اطلاعات مناسب در یک زمان مناسب و در یک موقعیت مکانی مناسب است.

 این امر در کتاب سفید سیاست های حمل و نقل اروپا پیش بینی شده است که توسعه سیستم های هوشمند حمل و نقل در اطلاع رسانی به مسافران در وضعیتهای ترافیکی در نهایت باید به کاهش زمان تلف شده در سفر منجر شود. اینترمودالیتی موفق به صورت واضح به سهولت دسترسی به همه بخش های حمل ونقل وابسته است.

هدف این مقاله معرفی و تحلیل سیستم های هوشمند حمل و نقل با توجه به زمان واقعی اطلاعات و فناوری هایی که هدف آن کمک به معلولین است، می باشد.

واژه‌هاي كليدي: سیستم های هوشمند، معلولین، حمل و نقل عمومی، حمل و نقل ترکیبی، ITS.

مقدمه:

سیستم های هوشمند حمل و نقل در حمل و نقل شهری شامل نوع متفاوتی از ارتباطات بی سیم و با سیم برپایه اطلاعات می باشد. فناوری های کنترل و الکترونیک، این سیستم ها را کامل می کنند. این فناوری ها با وارد شدن در شالوده و زیربنای سیستم های هوشمند حمل و نقل که خود اهداف زیر را دنبال می کنند می تواند تغییرات اساسی ایجاد کند.

کاهش زمان سفر

مانیتورینگ و مدیریت جریان ترافیک

ایجاد اطمینان از ایمنی و امنیت ایستگاه ها، خیابان ها ، جاده ها و وسایل نقلیه

افزایش سرعت سفرها

بهبود کیفیت خدمات حمل و نقل و عمومی شهری

طراحی سفرهای مالتی مودال

صرفه جویی در هزینه و زمان با کاهش تراکم و ازدیاد و شلوغی

فراهم آوردن اطلاعات مناسب در ارتباط ترافیک و مورد نیاز مسافران

به طور کلی این دامنه وسیع از اهداف، ما را به سمت پیشرفت و بهبود عملکرد حمل و نقل شهری رهنمون می کند.

بنابراین به عنوان یک نتیجه گیری ساده، سیستم های هوشمند حمل ونقل در حمل و نقل عمومی شهری میتواند به صورت ترکیبی از اطلاعات و فناوری های ارتباطی با وسایل نقلیه و مرتبط با زیر ساخت ها تعریف شود.

توسعه سیستم های هوشمند حمل و نقل در فازهای مختلف زنجیره سفرهای عمومی تحلیل شده است. این سیستم ها، چرا و چگونه در فازهای طراحی، تثبیت،پیش تدارک ، تدارکات ، فاز حمل ونقل و ارتباطات استفاده می شود؟

برچسب ها:

بحث و نظرات

ارسال نظر

لطفاَ همه فیلدها را پر کنید
نام و نام خانوادگی
ایمیل
40
جستجو
تبلیغات
© 2018 All Rights Reserved. - Developed By: GolsaSoft