ناریخ: سه شنبه 26 دی 1396 - شناسه حبر: 19757

فضاهای جرم خیز و بدون دفاع شهری را دریابید

فضاهای جرم خیز و بدون دفاع شهری را دریابید

دکتر ابراهیم بخشوده

بعضی از فضاهای شهری نسبت به سایر فضاها قابلیت بیشتری برای انجام کارهای خلاف دارد که این فضاها بدون شک فضاهای عمومی بوده و اصطلاحا به آن فضاهای بدون دفاع شهری می گویند

به عبارتی دیگر بعضی فضاها به علت رهاشدگی و برنامه ریزیهای نادرست به مکان بروز انواع جرائم شهری تبدیل می گردند. البته دسته ای از فضاها با برنامه ریزی صحیح می تواند محل بروز و نمود فضائل انسانی باشند.

فضاهای بدون دفاع، اماکن و فضاهای هستند که به کسی تعلق ندارند و کسی از آنها نگهداری و مراقبت نمی کند. اینگونه فضاها از دیده ها محفوظ هستند و به همین خاطر فضاهای دنج و مطمئنی برای فعالیتهای غیر مجاز و ناهنجار محسوب می شوند. مانند:زیر پل های شهر؛ داخل زیرگذرها؛ پل های هوایی؛ زمین های فرورفته و گود و نظایر اینها مواردی از فضاهای بدون دفاع در شهرها هستند.

فضاهای بدون دفاع و آثاری که بر وجدان جمعی می گذارند می تواند رابطه سالم انسان و شهر را که مجموعه ای از کنش های متقابل است به رابطه ای منفعل و گاه خصمانه انسان نسبت به محیط بدل  سازد.

تا زمانی که فرد در محیط احساس آرامش نکند و همواره نگران قربانی شدن باشد، نمی تواند قابلیتها و ارزش های خودرا به نمایش بگذارد و نقش اجتماعی خود را به نحو مطلوبی ایفا کند.

فعالیت ها و عملکردهائی که در فضاهای بدون دفاع تشخیص داده می شود عبارتند از: دستفروشی،حاشیه نشینی، کارتن خوابی، گذاشتن زباله، ادار در فضا، تکدی گری، تجمع ولگردان، انواع سرقت، تعرض به نوامیس، مصرف مواد مخدر و فروش آن و...

 

ویژگیهای فضاهای بدون دفاع :

فضاهای بدون دفاع دارای ویژگیهای ساختار فیزیکی هستند که زمینه مناسب استفاده از مکانهای بدون دفاع را برای انجام دادن جرم یا آسیب اجتماعی فراهم می سازند از قبیل:

الف)عدم نمایانی:چنانچه فضائی از نظر ساختاری و فرم به گونه ای باشد که نمایانی(قابلیت دید)آن به حداقل برسد، به علت دیده نشدن فضا می تواند به صورت بلقوه آماده پذیرش وقوع نا بهنجاری باشد.

ب)قطع تداوم بصری (دید): قرارگرفتن فضائ خالی پشت ارتفاعی که دید ناظران را از بین می برد محل مناسبی را برای جرم خیزی یا به انجام رسیدن آسیب فراهم می کند.

ج)فرورفتگی:قطع ارتباط بصری افرادی که در روی سطح افق قرار دارند، سبب پنهانی ماندن جرم از دید ناظران و ایجاد امنیت برای بزهکاران می شود.زیر گذرها، گودها و زیر پله ها از نمونه های متداول این فضا هستند. 

به طور کلی فضاهای بدون دفاع حاصل زمینه ها و عوامل در سه سطح می باشند.

1- سطح کلان (ساختار اجتماعی- اقتصادی)

2- سطح میانه (ساختار نهادی- نهادها و سازمانها و تصمیم گیریها مرتبط است )

3- سطح خرد (ساختار فیزیکی، فرم فضا و کالبد )می باشد

 

راهکارها :

الف- اقدام کالبدی: به صورت تغییر در فرم فضا از طریق؛ بالا بردن میزان روشنائی، تغییر در مکان قرارگیری مبلمان شهری که محل تجمع شهروندان است مانند باجه های تلفن و روزنامه فروشی، حذف فضاهای فرورفته به شکل«ال L» یا «یو u»از طریق محصور کردن آنها و جلوگیری از استفاده افرادی مانند:کارتن خوابها، استفاده مطلوب از فضاهای خالی زیر پایه های پل هوائی برای پر کردن فضا و...

ب- اقدام قانونی: برچیدن بساط دستفروشان و محل تجمع آنها، کاستن از میزان تمرکز جمعیت از طریق واداشتن صاحب مغازه ها به هماهنگ کردن آن با عملکرد به خصوص در دالانهائی از فضای بازار که مغازه داران فضاهای پیاده رو را تصرف می کنند.

ج- اقدام عملکردی: فعال کردن ساختمانهای متروکه، تغییر کاربری ساختمانهای رها شده و یا محصور کردن آنها و... 

برچسب ها:

بحث و نظرات

ارسال نظر

لطفاَ همه فیلدها را پر کنید
نام و نام خانوادگی
ایمیل
8
پربیننده ترین خبرها
جستجو
تبلیغات
© 2018 All Rights Reserved. - Developed By: GolsaSoft