ناریخ: دوشنبه 2 مرداد 1396 - شناسه حبر: 19295

نهادهای مدنی و بحران مخاطب

نهادهای مدنی و بحران مخاطب

غلامرضا محمدی

منابع آب فوق بحرانی است اما نه حکمرانان آن برنامه‌ای برای حل موضوع دارند و نه مردم در اندیشه فردای خشک این مرز وبوم اند.محیط زیست رو به نابودیست و هیچ نهادی پاسخگو نیست آنچه مهم است منافع فردی است ومنافع ملی اصلا برای ما ایرانیان وجود خارجی ندارد.برخی از پژوهشگران و محققان پدیده نهادهای مدنی را از لوازم دنیای مدرن می دانند که پس از فروپاشی نظام فئودالی در اروپا و بست وگسترش مناسبات سرمایه داری صنعتی ورشد شهر نشینی و سواد و آموزش ظهور نموده و به پیشرفت های قابل توجهی رسیده است.اما چرا در ایران  نهادهای مدنی با بحران مخاطب روبرو می باشند؟

دلایل متعددی وجود دارد که این امر دو سویه است.

1- مجموعه حاکمیت نسبت به فعالیت نهادهای مدنی بی اعتماد و با احتیاط این امر را پیگیری و در پاره ای موارد اینگونه فعالیت ها را محدود و حتی تعطیل مینماید.

2- نهادهای مدنی بیش از آنکه توده گرا باشند نخبه گرا بوده وپیام های آنان برای توده دارای پیچیدگی و ثقیل است.

3-  آحاد جامعه پیش از آنکه منافع ملی برایشان دارای اهمیت باشد منافع فردی مهم است و این امر تبدیل به یک مشکل جدی و عمومی شده است.

4- خرد و قدرت تعقل انتخاب بسیار ضعیف گردیده است.

چه باید کرد؟

قبل از اینکه به مخاطبان نهادهای مدنی پرداخته شود باید نهاد سازان دارای ویژگی هایی باشند که اصل هم آنان هستن.

1-  نهاد سازان باید اندوختن دانش و تجربه و باز آموزی مداوم سر لوحه کار شان باشند

2- از استقلال فکری برخوردار و در کار خود دلیر ، مسولیت شناس و از خود گذشته باشد.

3- درک عمیقی از زمانه و مسایل اجتماعی،فرهنگی و سیاسی داشته و قادر باشد پیام های نهاد مدنی را برای توده مردم که اصلی ترین مخاطب هستند تسهیل و قابل فهم نماید.

در چنین شرایطی نهادهای مدنی رشد و ارتقا خواهند یافت، جمعیت ناجیان آب  با چنین رویکردی وارد میدان شده است. قرار نیست با حکمرانان آب وارد درگیری های بی ثمر شود. می گوییم آب فوق بحرانی است. مدیریت آزموده فعلی قادر نخواهد بود بحران آب را حل نماید بلکه مدیریت در حوزه آب باید واحد شود. مردم این مطالبه را بعنوان اساسی ترین حق باید از حکمرانان آب بخواهند.تعادل بخشی منابع آب خواسته ماست.

برچسب ها:

بحث و نظرات

ارسال نظر

لطفاَ همه فیلدها را پر کنید
نام و نام خانوادگی
ایمیل
78
پربیننده ترین خبرها
جستجو
تبلیغات
© 2018 All Rights Reserved. - Developed By: GolsaSoft