پنج شنبه 20 اسفند 1394 استمداد محسن طبسی از نماینده آینده شهر برای احیای اثر فرهنگی تاریخی رباط طبسی

استمداد محسن طبسی از نماینده آینده شهر برای احیای اثر فرهنگی تاریخی رباط طبسی

رباط طبسی که امروزه یکی از نمادهای نوع دوستی ما ایرانیان می باشد با همت سازمان میراث فرهنگی در سال 1375  در فهرست آثار تاریخی به ثبت می رسد و با رایزنی با اداره کل اوقاف و با حکم دادگاه از دست متصرفین که عده ای بی خانمان بودند خارج و به تصرف سازمان میراث فرهنگی در می آید.ولی متاسفانه در سال 1384 اداره اوقاف تربت حیدریه می خواست این اثر را بتصرف خود در آورد و بدلیل اینکه با مقاومت میراث فرهنگی مواجه می شود، ریاست محترم اوقاف گناباد از برادر من می خواهد تا ایشان تقاضای تولیت این آثار را تقدیم اوقاف نموده و متولی آن شود تا با پی گیری خود رباط طبسی را از تصرف میراث فرهنگی خارج نموده و با تخریب آن در محل پاساژی بسازند تا کسب ثروت نمایند. این در حالی است که در یکصدو پنجاه سال پیش که کاروان تجاری پدر بزرگم وارد تربت می شود مکانی برای استراحت نمی یابد پس تصمیم می گیرند در این شهرستان رباطی بسازند و وقف نمایند تا کاروانیان در رفاه باشند. در وقف نامه قید می شود هر مسافر حق دارد به مدت ده روز  از این مکان بصورت رایگان بهره مند شود.برای مخارج جانبی و ترمیم این اثر، موقوفات دیگری هم ساخته و وقف می نمایند تا از درآمد آنها مخارج رباط تأمین شود.

پربیننده ترین خبرها
جستجو
تبلیغات
© 2018 All Rights Reserved. - Developed By: GolsaSoft